• Jak zostać położną lub pielęgniarką?
Uniwersytet Medyczny w Gdańsku

Uniwersytet Medyczny w Gdańsku ma bardzo szeroką ofertę dydaktyczną  i oprócz studiów ściśle lekarskich oferuje również inne. Na tej uczelni istnieje możliwość studiowana na jednolitych studiach magisterskich w trybie stacjonarnym, czyli dziennym, a także niestacjonarnym.

Niektóre kierunki podzielone zostały na dwa stopnie, czyli pierwszy i drugi. Jednolite magisterskie są studia lekarskie, lekarstwo dentystyczne, jak również farmacja. Na tej zasadzie można również studiować analitykę medyczną, psychologię zdrowia, a także wcześniej wspomnianą fizjoterapię. Wszystkie te kierunki można studiować w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Jeżeli chodzi natomiast o studia pierwszego, to można studiować na nich pielęgniarstwo, położnictwo, jak również ratownictwo medyczne.

Dodatkowo też w takim trybie można studiować elektroradiologię, techniki dentystyczne, a także dietetykę. Uniwersytet Medyczny oferuje również studia pierwszego stopnia na kierunkach takich jak zdrowie zarówno publiczne, jak i środowiskowe. Ze studiów drugiego stopnia można natomiast skorzystać na kierunku, jakim jest fizjoterapia, pielęgniarstwo oraz położnictwo. Można również zdobyć tytuł magistra na kierunkach takich jak dietetyka, zdrowie publiczne czy też środowiskowe.

Nowością na tej uczelni jest kierunek przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny. Po studiach pierwszego stopnia studenci tej uczelni piszą prace licencjackie oraz prace inżynierskie. Ostatnim etapem jest obrona właśnie tej pracy licencjackiej czy też pracy inżynierskiej.

Uniwersytet Medyczny w Gdańsku – opinie.

Uniwersytet Medyczny w Gdańsku oferuje rozmaite studia medyczne. Perspektywy dla medyków są bardzo dobre. W polskiej służbie zdrowia potrzeba każdej specjalności medycznej: od anestezjologów po pielęgniarki. Studia medyczne są trudne, ale bardzo perspektywiczne.

Popyt na medyków będzie się zwiększał, ponieważ społeczeństwa się starzeją. Są oni potrzebni w każdym ustroju. Ich zawodu nie zastąpią najprawdopodobniej roboty, więc automatyzacja medykom raczej nie grozi.

Szczególnie w cenie będą te najbardziej wymagające specjalności medyczne: takie jak np. chirurg czy kardiolog. Praca magisterska napisana na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku jest z pewnością wspaniałym wstępem do wielkiej kariery w karierze lekarza  bądź pielęgniarki. Być może i w przyszłości nawet w Polsce perspektywy dla medyków będą coraz lepsze. W Polsce istnieją prywatne szpitale oraz przychodnie lekarskie. Być może w przyszłości, będą one zyskiwać na znaczeniu.

You must be logged in to post a comment