• Jak zostać położną lub pielęgniarką?
Tematy prac magisterskich z położnictwa

Tematy prac magisterskich z Położnictwa są bardzo zróżnicowane. W poniższym artykule skupimy się na zaprezentowaniu niektórych, przykładowych tematów z tej dziedziny. Nie od dziś wiadomo, że odpowiedni temat może zadecydować o sukcesie danej pracy magisterskiej. Trudno znaleźć w sobie odpowiednie pokłady motywacji do pisania na temat, który nie jest interesujący.

Bardzo dobry temat to “Nadzór i opieka położnicza nad kobietą ciężarną z cukrzycą”.  W takiej pracy dyplomowej należy przedstawić całe spektrum działań, jakie musi wykonać pielęgniarka podczas opieki nad ciężarną kobietą z cukrzycą.

Następny bardzo dobry temat to “Opieka położnej nad wcześniakiem”. W tej pracy magisterskiej należy przedstawić cały szereg działań położnej wobec dziecka, które przyszło wcześniej, niż planowano.

Kolejny ciekawy temat to  “Czynności położnej podczas porodu domowego”.  W temacie tym trzeba opisać jakie czynności musi wykonać pielęgniarka podczas porodu domowego.

Bardzo dobry temat to “Sposoby radzenia sobie z komplikacjami podczas porodu”. Jest to temat, w którym trzeba wykazać jak przeciwdziałać rozmaitym komplikacjom podczas porodu.

Ciekawych tematów prac magisterskich z położnictwa jest o wiele więcej. Przykładowe przytoczono w poniższej tabeli.

Przykładowe tematy prac magisterskich z Położnictwa.
Rola położnej przy opiece nad ciężarną z Zespółem Patau.
Opieka położnej nad osobą z niewydolnością nerek.
Ciąża bliźniacza, a czynności położnej
Praca położnej w kontekście ciężarnej z przedwczesnym pęknięciem błon płodowych.
Czynności pielęgniarki podczas porodu lotosowego.
Opieka położnej nad pacjentką w okresie połogu.
Wykorzystanie znieczulenia w działalności położniczej.
Zadania położnicze podczas cesarskiego cięcia.
Specyfika czynności położniczych wobec ciąży pozamacicznej.
Działalność położnicza wobec przedwczesnego porodu.

Jakikolwiek temat byśmy nie wybrali – należy najpierw dobrze go skonsultować z promotorem. Jeśli zaakceptuje on nasz temat, to należy przystąpić do systematycznej pracy nad swoją pracą dyplomową.

Tematy prac magisterskich z Położnictwa – podsumowanie

Tematy prac magisterskich z Położnictwa są różnorodne. Temat należy wybrać taki, który nas mocno interesuje i wiążemy sobie z nim swoją przyszłość zawodową. Perspektywy zawodowe dla pielęgniarek kształtują się bardzo dobrze. Społeczeństwa starej Europy z jednej strony są bogate, a z drugiej – szybko się starzeją. Jak weźmie się te trendy pod uwagę, to łatwo można sobie uświadomić, że pracy dla położnych (i pielęgniarek ogólnie) na pewno nie zabraknie.

You must be logged in to post a comment