• Jak zostać położną lub pielęgniarką?

Pisanie prac dyplomowych z Pielęgniarstwa to dla wielu studentów niemały balast. Poniżej prezentujemy rozmaite wskazówki, które pomogą Tobą napisać świetną pracę licencjacką bądź magisterską z tej właśnie dziedziny.

Twoja praca dyplomowa powinna być skorelowana z Twoimi aspiracjami zawodowymi. Idealnie jest pisać swój licencjat lub pracę magisterską o tych rzeczach, którymi chcesz się zajmować podczas swojej pielęgniarskiej kariery. Ciężko jest tworzyć swoją pracę dyplomową o zagadnieniu, którym nie chcesz się zawodowo zajmować. Poniżej przedstawiamy różne, przykładowe tematyki z zakresu Pielęgniarstwa. Być może, któraś z nich zainteresuje Ciebie.

Przykładowe problematyki prac dyplomowych z Pielęgniarstwa.

Specyfika choroby zatorowo-zakrzepowej.

Całokształt opieki pielęgniarskiej nad osobą po zawale serca.

Jakość opieki pielęgniarskiej w oddziałach pediatrycznych.

Plaga XXI w. Cukrzyca typu 2.

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z astmą.

Jakość życia pacjentów z żółtaczką typu C.

Istota pielęgnowania pacjenta po biopsji wątroby.

Opieka pielęgniarska nad osobami po zabiegach neurochirurgicznych.

Czynności pielęgniarskie wobec osoby z guzem mózgu.


Jak wynika z powyższej tabeli, prace dyplomowe z Pielęgniarstwa bardzo często skupiają się na czynnościach pielęgniarskich wobec osób z konkretnymi problemami zdrowotnymi. Jeśli nie możesz zdecydować się na wybór odpowiedniej problematyki swojej pracy, to skontaktuj się ze swoim promotorem. On na pewno pomoże Tobie dokonać najlepszego wyboru.

Tworzenie pracy dyplomowej z Pielęgniarstwa. Wskazówki.

Nie da się napisać pracy licencjackiej lub magisterskiej bez odpowiedniego planu. Musi być on uzgodniony z osobą, która Ciebie promuje. Następnym etapem jest już właściwe tworzenie pracy dyplomowej. Musi ono przebiegać w sposób systematyczny. Twoje działania musi cechować pragmatyzm.

Zawsze możesz przyjąć takie założenie, że swoją pracę dyplomową będziesz tworzyć przez dwie- trzy godziny dziennie. Fragmenty swojej pracy dyplomowej możesz rozbić na części i przyjąć takie założenie, że dany rozdział będziesz tworzyć określoną ilość miesięcy.

Często konsultuj się ze swoim promotorem. On powinien wskazać Tobie, które elementy Twojej pracy dyplomowej idą w dobrą stronę, a które zaś nie. Częste konsultowanie się z promotorem na pewno zwiększa jakość Twojego licencjatu bądź pracy magisterskiej z Pielęgniarstwa.

Pisanie prac dyplomowych z Pielęgniarstwa. Końcowe refleksje.

Pisanie prac dyplomowych z Pielęgniarstwa jest na pewno sporym wyzwaniem dla studentów. Najlepiej traktować swój licencjat lub pracę magisterską z Pielęgniarstwa jako wstęp do zawodowej kariery. Dzięki takiemu nastawieniu będziesz mieć właściwą motywację do tworzenia kolejnych etapów swojej pracy dyplomowej. Tak czy inaczej, najważniejsze są oczywiście zawsze Twoje praktyczne umiejętności.

You must be logged in to post a comment