• Jak zostać położną lub pielęgniarką?
Prace licencjackie z pielęgniarstwa

Prace licencjackie z Pielęgniarstwa dotyczą wielu różnych tematów. Napisanie takiej pracy przybliża nas do pracy w zawodzie pielęgniarza. W poniższym tekście przedstawione zostaną przykładowe tematy prac licencjackich z pielęgniarstwa. Na końcu przedstawione zostaną rozważania odnośnie perspektyw zawodowych po pielęgniarstwie.

Trzeba tu zaznaczyć, że każdy temat pracy licencjackiej z Pielęgniarstwa musi być dobrze skonsultowany z promotorem. To podstawa skutecznego pisania tego typu pracy dyplomowej.

Dobry temat to “Niebezpieczeństwa związane z cesarskim cięciem. Gruntowna analiza”. Trzeba tu  przytoczyć wszystkie niebezpieczeństwa, z którymi  trzeba zmagać się podczas porodu. Trzeba też pokazać, jak wszystkie te niebezpieczeństwa trzeba niwelować.

Inny temat, który jest teraz na czasie to: “Profilaktyczne przeciwdziałanie cukrzycy”. Przedstawić należy w tym temacie genezę powstawania cukrzycy. Chorobę tę trzeba wyczerpująco omówić.  Szczególnie jej negatywne efekty. Potem należy wskazać na wszystkie profilaktyczne sposoby na zapobieganie cukrzycy. Warto tutaj też wskazać, które z tych sposobów są najskuteczniejsze.

Kolejny temat to “Uraz czaszki pacjenta w kontekście pracy pielęgniarki”. W tym temacie należy przedstawić czynności, jaki musi wykonywać pielęgniarka, podczas swojej opieki nad pacjentem, który ma urazy czaszki.

Temat, który z pewnością jest na czasie to: “Rola pielęgniarki w kontekście choroby Parkinsona”. W temacie tym trzeba przedstawić przyczyny i skutki choroby Parkinsona. Można w tej pracy wspomnieć o profilaktyce, która może zapobiegać działaniu tej choroby. Sednem tej pracy jest opisanie roli pielęgniarki, podczas opieki nad osobą, która cierpi na tę chorobą.

Prace licencjackie z Pielęgniarstwa, a perspektywy kariery.

Prace licencjackie z Pielęgniarstwa stanowią wstęp do kariery pielęgniarki bądź pielęgniarza. Społeczeństwa państw zachodnich dynamicznie się starzeją. Do ich obsługi potrzeba będzie jeszcze większej ilości pielęgniarzy, niż jest teraz. Obecnie jest wielki deficyt pielęgniarek i pielęgniarzy. Będzie się on pogłębiał, ponieważ polskie pielęgniarki emigrują do bogatszych krajów.

Studiując pielęgniarstwo, warto również przyswoić sobie języki obce (zwłaszcza język angielski). Ich znajomość może być nam bardzo przydatna, nie tylko w codziennym życiu, ale również w przyszłej karierze. Cena rozwijania swoich kompetencji, to zawsze czas, trud i pieniądze. Trzebą ją jednakże płacić, jeśli chce się mieć większe możliwości kariery zawodowej.

You must be logged in to post a comment