• Jak zostać położną lub pielęgniarką?

Praca magisterska z Położnictwa lub Pielęgniarstwa to zawsze spory wysiłek intelektualny. W poniższym artykule przedstawimy ścieżki edukacyjne, jakie muszą przejść przyszłe pielęgniarki oraz położne. Przedstawimy również rozmaite refleksje odnośnie do tych zawodów medycznych.

Kiedyś, aby zostać położną, wystarczyło ukończyć pięcioletnią szkołę zawodową. Obecnie jedynym sposobem zdobycia uprawnień do wykonywania tego zawodu jest ukończenie uczelni wyższej.

Studia położnicze są dwustopniowe. Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata. Po ich ukończeniu położna uzyskuje tytuł licencjata położnictwa. Nauka może być kontynuowana naturalnie na studia magisterskich. Studia drugiego stopnia trwają dwa lata i pozwalają zdobyć prestiżowy tytuł magistra położnictwa.

W toku studiów przyszła położna zgłębia tajniki takich dziedzin jak anatomia, genetyka, embriologia, mikrobiologia oraz wielu innych. Teoria jest wzbogacana oczywiście poprzez obowiązkowe praktyki. Odbywają się one w takich miejscach jak: szkoły rodzenia, sale porodowe, czy też oddziały położnicze. Praktyki są również realizowane na oddziałach onkologii ginekologicznej. Absolwentka studiów położniczych otrzymuje prawo wykonywania zawodu położnej.

Dostęp do zawodu pielęgniarki, podobnie jak dostęp do zawodu położnej uległ pewnym zmianom. Kiedyś wystarczyło ukończyć pięcioletnią szkołę zawodową. Obecnie trzeba zaliczyć studia wyższe. Podobnie, jak w przypadku studiów położniczych, dzielą się one na studia pierwszego i drugiego stopnia. Te pierwsze trwają trzy lata, a te drugie dwa lata. Zarówno na pierwszym, jak i na drugim stopniu zajęcia teoretyczne łączone są z obowiązkowymi praktykami.

W tym momencie czas wspomnieć o perspektywach dla pielęgniarek i położnych. Popyt na tych pracowników będzie z pewnością dynamicznie rósł. Obecnie o deficycie pielęgniarek i położnych mówi sam Minister Zdrowia. Według niego deficyt ten to “chyba najbardziej pilny problem” publicznej służby zdrowia. Dane z Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wskazują, że na 1 tysiąc mieszkańców przypada obecnie 5,2 pielęgniarek. Jest to jeden z najniższych wskaźników w całej Unii Europejskiej.

Popyt na usługi pielęgniarek i położnych jest ogromny nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Będzie on jeszcze dynamicznie wzrastał, ponieważ społeczeństwa europejskie dynamicznie się starzeją.

Praca magisterska z Położnictwa lub pielęgniarstwa, a realne życie.

Praca magisterska z Położnictwa lub Pielęgniarstwa z pewnością jest sporym wyzwaniem intelektualnym. Niemniej jednak studia położnicze lub pielęgniarskie dają bardzo ciekawe perspektywy. Poza tym trzeba też tutaj wspomnieć olbrzymiej satysfakcji, która wynika z pracy w charakterze pielęgniarki lub położnej.

You must be logged in to post a comment