O Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku

Uniwersytet Medyczny w Gdańsku to jedna z najstarszych uczelni na północy Polski

MedykOfFortune No Comments
Uniwersytet Medyczny

Uniwersytet Medyczny zlokalizowany na terenie Gdańska to uczelnia z ogromną tradycją i bogatą historią, która jest jedną z najstarszych tego typu placówek w północnej Polsce. Za datę jej założenia przyjmuje się rok 1945, czyli zaraz po zakończeniu II Wojny Światowej. Read More

Uniwersytet Medyczny w Gdańsku kształci nie tylko lekarzy

MedykOfFortune No Comments
Uniwersytet Medyczny w Gdańsku

Uniwersytet Medyczny w Gdańsku co warto podkreślić nie kształci wyłącznie samych lekarzy. Uniwersytety Medyczne zwykle kojarzone są z uczelniami, które kształcą tylko samych lekarzy na różnych kierunkach. Warto, aby uczniowie szkół średnich posiadali taką wiedzę i wybierali tą szkołę nie tylko ci, którzy chcą wykonywać zawód lekarza. Nie jest to uczelnia, którą łatwo i przyjemnie jest skończyć. Read More

Uniwersytet Medyczny w Gdańsku – oferta dydaktyczna

MedykOfFortune No Comments
Uniwersytet Medyczny w Gdańsku

Uniwersytet Medyczny w Gdańsku ma bardzo szeroką ofertę dydaktyczną  i oprócz studiów ściśle lekarskich oferuje również inne. Na tej uczelni istnieje możliwość studiowana na jednolitych studiach magisterskich w trybie stacjonarnym, czyli dziennym, a także niestacjonarnym. Read More