Jak zostać położną lub pielęgniarką?

Jak zostać położną lub pielęgniarką?

MedykOfFortune No Comments

Praca magisterska z położnictwa lub pielęgniarstwa to zawsze spory wysiłek intelektualny. W poniższym artykule przedstawimy ścieżki edukacyjne, jakie muszą przejść przyszłe pielęgniarki oraz położne. Przedstawimy również rozmaite refleksje odnośnie do tych zawodów medycznych.

Read More

Położnictwo – przykładowe tematy prac magisterskich z położnictwa

MedykOfFortune No Comments
Tematy prac magisterskich z położnictwa

Tematy prac magisterskich z położnictwa są bardzo zróżnicowane. W poniższym artykule skupimy się na zaprezentowaniu niektórych, przykładowych tematów z tej dziedziny. Nie od dziś wiadomo, że odpowiedni temat może zadecydować o sukcesie danej pracy magisterskiej. Trudno znaleźć w sobie odpowiednie pokłady motywacji do pisania na temat, który nas nie interesuje. Read More

Prace licencjackie z pielęgniarstwa, a perspektywy zawodowe

MedykOfFortune No Comments
Prace licencjackie z pielęgniarstwa

Prace licencjackie z pielęgniarstwa są bardzo zróżnicowane. Często stanowią one początek kariery pielęgniarki. Podczas ich pisania, pielęgniarka powinna poznać swój przyszły obszar pracy zawodowej.  W poniższym tekście poruszony zostanie temat perspektyw zawodowych dla pielęgniarek i pielęgniarzy.
Read More

Pisanie prac licencjackich z pielęgniarstwa – na co trzeba zwrócić uwagę?

MedykOfFortune No Comments
Pisanie prac licencjackich z pielęgniarstwa

Pisanie prac licencjackich z pielęgniarstwa stanowi wstęp do kariery. Często zdarza się, że temat pracy licencjackiej jest zbieżny z przyszłym obszarem zawodowym. Przeanalizujemy w poniższym tekście, na co trzeba zwrócić uwagę, podczas pisania tego typu pracy. Read More

Prace licencjackie z pielęgniarstwa: przykładowe tematy.

MedykOfFortune No Comments
Prace licencjackie z pielęgniarstwa

Prace licencjackie z pielęgniarstwa dotyczą wielu różnych tematów.  Napisanie takiej pracy przybliża nas do pracy w zawodzie pielęgniarza. W poniższym tekście przedstawione zostaną przykładowe tematy prac licencjackich z pielęgniarstwa. Na końcu przedstawione zostaną rozważania odnośnie perspektyw zawodowych po pielęgniarstwie. Read More

Uniwersytet Medyczny w Gdańsku to jedna z najstarszych uczelni na północy Polski

MedykOfFortune No Comments
Uniwersytet Medyczny

Uniwersytet Medyczny zlokalizowany na terenie Gdańska to uczelnia z ogromną tradycją i bogatą historią, która jest jedną z najstarszych tego typu placówek w północnej Polsce. Za datę jej założenia przyjmuje się rok 1945, czyli zaraz po zakończeniu II Wojny Światowej. Read More

Uniwersytet Medyczny w Gdańsku kształci nie tylko lekarzy

MedykOfFortune No Comments
Uniwersytet Medyczny w Gdańsku

Uniwersytet Medyczny w Gdańsku co warto podkreślić nie kształci wyłącznie samych lekarzy. Uniwersytety Medyczne zwykle kojarzone są z uczelniami, które kształcą tylko samych lekarzy na różnych kierunkach. Warto, aby uczniowie szkół średnich posiadali taką wiedzę i wybierali tą szkołę nie tylko ci, którzy chcą wykonywać zawód lekarza. Nie jest to uczelnia, którą łatwo i przyjemnie jest skończyć. Read More

Uniwersytet Medyczny w Gdańsku – oferta dydaktyczna

MedykOfFortune No Comments
Uniwersytet Medyczny w Gdańsku

Uniwersytet Medyczny w Gdańsku ma bardzo szeroką ofertę dydaktyczną  i oprócz studiów ściśle lekarskich oferuje również inne. Na tej uczelni istnieje możliwość studiowana na jednolitych studiach magisterskich w trybie stacjonarnym, czyli dziennym, a także niestacjonarnym. Read More